Szukaj: w
Wyświetl tytułów. sortuj wg.

Aforyzmy, złote myśli - www.cytaty.pl

Leksykon Papieży

Dzieło Jana Pawła II

LITANIA LORETAŃSKA /UZUPEŁNIONA WERSJA/


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo,        módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty, 
Arko przymierza, 
Bramo niebieska, 
Gwiazdo zaranna, 
Uzdrowienie chorych, 
Ucieczko grzesznych, 
Pocieszycielko strapionych, 
Wspomożenie wiernych, 
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów, 
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów, 
Królowo Męczenników, 
Królowo Wyznawców, 
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, 
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych 
utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W. Amen.

Pod Twoją obronę, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.


Dopisał(a):

powrót
------------------------- linia --------------------------
piosenka jest ładowana po raz: 949

http://www.torusmeble.pl/ | https://www.youtube.com/watch?v=9iab3UggINg | Technika diamentowa | GOLDCAR rental | czytaj