Szukaj: w
Wyświetl tytułów. sortuj wg.

Aforyzmy, złote myśli - www.cytaty.pl

Leksykon Papieży

Dzieło Jana Pawła II

NIE NAM, O PANIE, NIE NAM (20 ZWROTEK)


 1. Nie nam, o Panie, nie nam, ale Twemu
 daj Imieniowi chwałę Najświętszemu.
 2. Niechaj wiadome i sławione wszędzie
 Twe miłosierdzie i Twa prawda będzie.

 3. Niechaj pohańcy sprośni nie pytają:
 Gdzie teraz Bóg ich, któremu ufają?
 4. Nasz Bóg na niebie: cokolwiek zamyśli,
 wszystko się musi stać po Jego myśli.

 5. Lecz ich bałwany ze srebra i złota
 nic nie są, tylko rąk ludzkich robota.
 6. Usty nie mówią, okiem nie patrzają,
 uchem nie słyszą, nosem nie wąchają.

 7. Ręką nie ścisną, nie postąpią nogą,
 gardłem żadnego głosu dać nie mogą.
 8. Bogdaj tak i ci, którzy je działają,
 a owszem, którzy w nich nadzieję mają.

 9. Izrael w Panu swe nadzieje stawił,
 a On go z wszelkiej przygody wybawił.
 10. Niech się na Pana spuści dom Aarona,
 jawna mu Jego dobroć i obrona.

 11. Niech Mu ufają, którzy Go się boją,
 bo bez wątpienia w łasce Jego stoją.
 12. Pan o nas pomni, Pan nas błogosławił,
 dom Izraela i Aarona wsławił.

 13. Każdemu łaskaw pobożnemu człeku,
 tak w małym, jako i w dorosłym wieku.
 14. Niechże swą łaskę rozmnoży nad wami,
 nad wami i nad waszymi dziatkami.

 15. Pan wam na wieki będzie błogosławił,
 Ten, który niebo i ziemię wystawił.
 16. Niebo wysokie Jego jest mieszkanie,
 a ziemię ludziom oddał w używanie.

 17. Nie martwi, Panie, będą Cię chwalili
 ani ci, którzy pod ziemię zstąpili,
 18. Lecz my, co jeszcze na ziemi żyjemy,
 wiecznymi czasy sławić Cię będziemy.

 19. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu:
 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
 20. Jak od początku była, tak i ninie,
 i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.


Dopisał(a):

powrót
------------------------- linia --------------------------
piosenka jest ładowana po raz: 836

mmpersonalloans | Sheikh Saud bin Saqr | Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi | http://www.parafiamodlintwierdza.pl/ | https://uk.linkedin.com